• #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
print

Psoriasis

Wat
Psoriasis wordt gekenmerkt door kleine (<0.5cm) rode ronde vaste letsels die witzilverachtig schilferend zijn, symmetrisch verdeeld zijn en jeuken. Vaak komen er ook nagelafwijkingen voor en/of een vrij typische artritis (ontsteking van de gewrichten) of treden er tegelijkertijd seronegatieve spondyloarthropathiën op. De meest getroffen plaatsen zijn de hoofdhuid (50%) en zeer typisch de strekzijde van knieën en ellebogen, rug en navel.


Er ligt een genetische predispositie aan de basis van psoriasis en soms is er een duidelijke trigger uit de omgeving aan te tonen. De erfmodus is gecompliceerd en berust waarschijnlijk op diverse genen die elkaar onderling beïnvloeden. Als diverse, genetisch bepaalde predisponerende factoren tegelijkertijd aanwezig zijn, ontstaat psoriasis op jongere leeftijd en heeft de ziekte een ernstiger verloop.
Op zich is de ziekte zelden of nooit levensbedreigend maar ze heeft wel een belangrijke psychosociale weerslag.

 

Ontstaan
Hoe psoriasis precies ontstaat, is nog niet volledig duidelijk. Psoriasis is een chronische auto-immuunziekte van de epidermis gemedieerd door T-cellen. Een enkel autoantigen of een spectrum van meerdere autoantigenen, die een uitgesproken huidspecifieke expressie hebben, zouden een rol spelen. In welke mate deze autoantigenen tot expressie komen, is sterk gecorreleerd met de ontstekingsgraad en hyperkeratolisatie van de huid. Eens ze tot expressie zijn gebracht, zorgt de lokale activatie van de autoreactieve T-lymfocyten en de daarop volgende secretie van proinflammatoire cytokines voor een ontsteking in de epidermis/dermis. Dit leidt uiteindelijk tot een dikkere epidermis met parakeratose en een scherp begrensde roodheid.Er zijn verschillende factoren die psoriasis kunnen doen ontstaan of verergeren:
• Infecties, met name een keelinfectie met streptokokken
• Geneesmiddelen, onder andere bètablokkerende middelen, lithiumcarbonaat, chloroquine
• Psychosociale stress

 

Soorten
Naast de meest voorkomende psoriasis vulgaris, bestaan er nog tal van varianten zoals de psoriasis inversa en psoriasis guttata.

 

Voorkomen
Ongeveer 2% van de bevolking lijdt aan psoriasis en men ziet deze ziekte vooral in het blanke ras. Er is geen verschil merkbaar tussen man en vrouw. Het voorkomen vertoont twee pieken; één gelegen rond 15-20 jaar, één rond 55-60 jaar. Maar in principe kan het op elke leeftijd ontstaan, zelfs bij zuigelingen. Het verloop is onvoorspelbaar, maar meestal is het een chronisch verloop met opstoten en remissies.

 

Bronnen:
• S.n., Psoriasis, feiten en cijfers. Geraadpleegd op 11 augustus 2010, http://www.psoriasis.nl/psoriasis/feiten_en_cijfers.php
• Smitt J.H.S., Dermatovenereologie voor de eerste lijn, zevende, geheel herziene druk, uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004
• Katsambras A.D. e.a., European Handbook of Dermatological Treatments, 2nd edition, uitgeverij Springer
• Hunter J. e.a., Clinical Dermatology, third edition, Blackwell Publishing
• Fleischer A.B. e.a., 20 common problems in dermatology, uitgeverij McGraw-Hill
• Du Vivier A., Atlas of Clinical Dermatology, third edition, uitgeverij Churchill Livingstone